Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Varustekulma Oy

Yhteystiedot:
Kaarlelankatu 6, 67100, Kokkola
puh: 040 5255414
e-mail: info@hokikauppa.fi

Yhteyshenkilö:
Mikko Lensu

Rekisterin nimi:
Varustekulma Oy:n myynti- ja asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterin henkilötietoja käytetään myynnin ja palveluiden tuottamiseen sähköisissä kanavissa.

Rekisterin tietosisältö:
Myyntiprosessiin ja asiakassuhteen hoitoon tarvittavat henkilötiedot:

  • Asiakkaan perustiedot
  • Ostotapahtumaan liittyvät tiedot verkossa
  • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
  • Asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot
  • Markkinointiviestintään liittyvät tiedot

Tietolähteet:
Tiedot rekisteriin kertyvät Varustekulma Oy:n omassa toiminnassa tai niitä saadaan rekisteräidyltä itseltään.

Tietojen luovutus ja siirto:

Hokikauppa.fi-verkkokaupan alustan palveluntarjoaja sijaitsee Kanadassa, ja sen tietojenkäsittelyn yhteydessä tietoja voidaan siirtää myös Yhdysvaltoihin. Näin ollen asioidessasi verkkokaupassamme tietojasi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin ja Kanadaan verkkokauppa-asiointisi mahdollistamiseksi.

EU:n komission päätöksen mukaan tietosuojan taso Kanadassa on riittävä, mikä turvaa henkilötietojen siirron Kanadaan. Mikäli siirrämme tietojasi Yhdysvaltoihin taikka muihin ETA:n ulkopuolisiin maihin, tietojen siirron laillisuus varmistetaan sopimuksellisin keinoin (esim. käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita) taikka muilla tietosuojalainsäädännön hyväksymillä tavoilla (kuten tietosuojan riittävyyttä koskevien päätösten nojalla).

Rekisterin suojaus:
Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu. Pääsyoikeus tietokantaan yleisen tietoverkon kautta on suojattu.

Evästeet:
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoa käyttäjän selaimesta ja selaimessa tapahtuvista liikkeistä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta eli mistä internet-osoitteesta käyttäjän lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Varustekulma Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.